News

Kdo je arborista? Nadšenec nebo certifikovaný odborník?

Arboristika není ještě natolik zavedený název povolání, aby si pod ním lidé z běžné veřejnosti představili něco konkrétního, a obvykle nepomůže ani popis činnosti arboristy, po kterém si lidé tuto práci zařadí pod škatulku “lesák” nebo “lesní technik”. Toto zařazení ovšem není úplně přesné, jelikož “lesáci” mají trochu jiné úkoly a používají také jiné techniky při své práci. Když to zestručníme, můžeme říci, že úkolem arboristy je zajistit bezpečnost a zdraví stromů, a to jak ve vztahu k nim samým, tak i ve vztahu k lidem a majetku v jejich blízkosti a v širších souvislostech také k celé široké přírodě. Jak je to ovšem se vzděláváním v takovém oboru?

Akademické zázemí pro arboristy

Z našich veřejných vysokých škol se speciálně arboristice věnuje pouze Mendelova univerzita v Brně, konkrétně její Lesnická a dřevařská fakulta. Na této instituci je aktuálně nabízena arboristika v bakalářském programu po jehož absolvování je možné přejít na magisterské studium např. lesního inženýrství. Další možností, kde studovat arboristiku na vysoké škole je Slovensko, konkrétně např. Technická univerzita ve Zvoleně, která otevírá program “Arboristika a komunální lesnictví”. Tím jsou v zásadě všechny možnosti denního studia na veřejných akademických institucích ve střední Evropě vyčerpány, další možností jsou pak soukromé kurzy a certifikace.

Vzdělávání pomocí kurzů a certifikátů

Nejčastějším způsobem, jak se k arboristice dostávají noví lidé bývá zpravidla účast těchto osob na pomocných pracích či jiná asistence již zkušeným arboristům, prostřednictvím kterých se jim tato činnost zalíbí a následně sami uvažují o působení v tomto oboru. Jak říká Petr Ledvina, majitel eshopu pro arboristy a pracovníky ve výškách Worksafety.cz, práce arboristů je velmi náročná a bohužel mnohdy ne úplně bezpečná, proto nelze odbornou přípravu arboristů podceňovat. Samotné Worksafety.cz se tak nevěnuje pouze prodeji, servisu a konzultacím ohledně vybavení, ale také právě vzdělávání začínajících i zkušených arboristů: “V našich kurzech pomáháme zájemcům se získáním jak certifikací Český certifikovaný arborista, tak i tzv. EWT, neboli European Tree Worker. Obě tyto certifikace do hloubky prověřují důležité znalosti arboristů a kladou velký důraz na bezpečnost a první pomoc v případě zranění a osobně doporučuji každému, kdo má zájem pracovat na stromech, složení alespoň základního stupně Českého certifikovaného arboristy”, dodává Petr Ledvina.

Získání dovedností pro certifikace

Jak už jsme naznačili výše, dovednosti potřebné k získání certifikátů v arboristice získáte pomocí víkendových a jiných specializovaných kurzů, které pořádají v Čechách právě worksafety.cz nebo na Moravě nový subjekt nazvaný Arboristická akademie. Obě tyto instituce sdružují přední odborníky na arboristiku a personálně spolupracují s Mendelovou univerzitou a Českým svazem ochránců přírody, a tak si můžete být jisti, že pokud využijete ať už krátkého semináře nebo delší přípravy na certifikační proces, bude o vás v Čechách i na Moravě vzorně postaráno.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

i-Clanky.cz

Svet-Zeny.cz

Press-News.cz