News

Hipoterapie

Hipoterapie

více v článku...

Hipoterapie je druh rehabilitace s pomocí speciálně vycvičeného koně v kroku – konkrétně jeho hřbetu. Pohyb je střídavý, rytmický a stále se opakující. Hipoterapie působí na pacienta prostřednictvím pohybových podnětů, které vznikají při koňské chůzi. Kůň (stejně jako člověk) využívá k pohybu tzv. zkřížený lokomoční vzor – souhyb předních a zadních končetin je ve fázovém posunu. Přenos podnětů na sedícího pacienta dochází k činnosti mozku a také k psychickému uvolnění. U nás intenzivně probíhá více než třicet let.

Hipoterapie

Hipoterapie

Nejčastějšími diagnózami, s kterými pacienti hipoteripii cvičí, jsou dětská mozková obrna, cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, míšní léze, ztrátě končetin, svalové disbalance, bolesti zad, atp. Jedná se o nadstandardní léčbu – tedy za příplatek.

Bezpečnost u Hipoterapie

Základem je dobře připravený kůň, který složil Specializační zkoušku pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace a k němu zkušený tým odborníků. Aby vše bylo dokonalé, mezi bezpečné prvky patří velmi kvalitní vybavení rehabilitačního střediska – bezbariérové prostředí, bezpečné postroje pro koně, aj. Pacient musí být očkovaný proti tetanu a používá bezpečnostní certifikovanou helmu. Rehabilitační centrum se řídí Metodikami, které vydala Česká hiporehabilitační společnost.

Tým

Aby se vůbec pacient dostal k této metodě léčby, musí nejprve lékař stanovit stav pacienta a následně hipoterapii doporučit. Po jejím doporučení a schválení nastupuje tým asistenta, vodiče koně a speciálně vybraný a vycvičený kůň.

horse

Polohy u Hipoterapie

Na základě kineziologického rozboru fyzických schopností klienta terapeut určije polohy, ale může s pacientem provádět. K polohování může použít různé opěrky, podložky, polštáře, atd. k co největší pohodlnosti.  K nejčastěji užívaným polohám patří sed po směru jízdy s držením madel či overballu (rehabilitační míč), opačný sed – kdy  pacient sedí proti směru jízdy a opírá se o dlaně a v neposlední řadě tzv. asistovaný sed. Asistent sedí na koni za pacientem a aktivně ovlivňuje jeho koordinaci. Poloh je opravdu velké množství – správný výběr záleží na zkušenostech a znalostech terapeuta.