News

Jaké existují metody svařování?

Jaké jsou základní metody obloukového svařování? Podívejte se na to s námi. Znáte je všechny?

MMA – Manual Metal Arc

Snad nejstarší metoda obloukového svařování, která je prováděna ručně. S touto metodou můžete svařovat ve všech polohách a snadno přidávat přídavný materiál v podobě kovových elektrod s různými typy obalu. Svářečky pro tuto metodu jsou kvalitní a cenově dostupné.

MIG – Metal Inert Gas

Opět jedna z nejběžnějších metod pro ruční svařování, na kterou si můžete udělat svářečský kurz. U této metody ručního svařování se pracuje v ochranné atmosféře. Jako přídavný materiál je použit drát navinutý na cívce o vyšší hmotnosti.

TIG – tungsten Inert Gas

Precizní metoda svařování se používá především pro pohledové sváry. Tato metoda se někdy označuje jako metoda svařování pod argonem. Zde je jako přídavný materiál používaná tyčka nebo drát o délce zhruba jednoho metru, někdy se přídavný materiál nepoužívá vůbec.

TIG DC

TIG DC je odnož metody TIG a vyznačuje se použitím stejnosměrného zdroje, který bývá označen jako DC. Metoda svařování se nejvíce hodí pro sváry u uhlíkové oceli, u nerezové oceli, titanu a dalších slitin. Pro svařování se využívá wolframová elektroda.

TIG AC

U této metody se používá střídavý zdroj, označený jako AC. Svářecí metoda je vhodná pro svařování hořčíku i hliníku, kdy tyto materiály na svém povrchu tvoří silnou vrstvu oxidu, kterou je potřeba vyčistit. Opět se používá wolframová elektroda.

SAW – Submerged Arc Welding

Další z běžných metod svážení je i metoda, kdy se svařuje pod tavidlem. Tato technologie je využívána zejména pro svařování ocelových svařenců, kde budou nepřerušované sváry. Základní metody svařování již známe. Mezi další postupy se řadí také FCAW, kdy se jako přídavný materiál využívá trubičkový drát.