News

Když vám titul Ing. nestačí, nezbývá vám než vazba a tisk disertační práce Praha

Možná vám váš bakalářský titul nebo dokonce titul Ing. či Mgr. k životu nestačí. Možná jste si prošli vazbou a tiskem bakalářské práce Praha, vazbou a tiskem diplomové práce Brno a teď pošilháváte po možnosti vazby a tisku disertační práce Ostrava. Je to chvályhodné, že se chcete neustále vzdělávat. Připravte se ale na to, že doktorandské studium a tvorba rigorózní (disertační) práce nemusí být zas tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Možná vás bude zajímat, jak se tisk disertační práce Praha liší od tisku diplomové práce Brno a tisku diplomové práce Ostrava.

“Doktor, doktorka “- zní to dobře, nemyslíte?

Pokud se chystáte obhajovat rigorózní práci a moci si psát před své jméno například titul JUDr., RNDr., PhDr. a jiné, musíte nejdříve úspěšně svou rigorózní práci napsat – samozřejmě v souladu s předpisy dané fakulty. Následně si musíte zajistit tisk disertační práce Praha, tisk disertační práce Brno, tisk disertační práce Ostrava a samozřejmě také vazbu disertační práce Praha, vazbu disertační práce Brno a vazbu disertační práce Ostrava. Následně musíte disertační práci obhájit, a pak už se můžete těšit na titulování dobře znějícím slovíčkem „doktor“, „doktorka“. Vaše obhajoba musí přesvědčit komisi, že jste schopni získávat, zpracovávat a aplikovat v praxi nejrůznější vědecké poznatky. Na prvním místě je originalita práce. Právě to je v současné době velmi aktuální téma. Disertační práce by se rovněž měla vyznačovat větší odborností než práce diplomová, měla by mít také větší rozsah.

Disertační práci posoudí dva oponenti

Než se do disertační práce pustíte, měli byste vědět, že se píše autorským plurálem a posuzují ji dva oponenti. K jejich posudkům pak budete povinní se při obhajobě disertační (rigorózní) práce vyjádřit. Než dojde k vazbě disertační práce Praha, vazbě disertační práce Brno nebo vazbě disertační práce Ostrava, mějte na paměti, že budete muset obhajovat určitý posun. Posun oproti diplomové práci. Posun, který musí být patrný na první pohled. Hodně štěstí!