News

Na některé dopravní značky si řidiči doposud nezvykli

České silnice jsou v zahraničí proslulé, protože jsou lemovány obrovským množstvím dopravních značek. Naprostou většinu tvoří notoricky známé značení, ale čas od času se objeví něco, na co si řidiči stále nezvykli. Od roku 2016 je v okolí silnic k vidění i pár raritek.

Před dvěma lety vstoupila v platnost novela silničního zákona na pozemních komunikacích 268/2015 Sb. a řidiči se museli smířit s několika významnými změnami, Tou největší bylo omezení maximální povolené rychlosti ze 130 km/h na 110 km/h. Změnou však prošlo také dopravní značení – některé značky byly zcela zrušeny, jiné mají jiný tvar či barvu. Například z původního modrého obdélníku označujícího dálnici je nyní zelený čtverec. Tím však výčet „novinek“ nekončí. Vodorovné dopravní značení sice žádných změn nedoznalo, ovšem v případě toho svislého jich bylo víc než dost.

Viděli jste již někde svislé dopravní značení s označením IP 1a? Jedná se o dopravní okruh, který byl dříve značen značkou v podobě bílého čtverce se zeleným pruhem. Nyní je ve čtverci ovál se šipkou a případně název okruhu nebo jeho pořadové číslo. Dálniční okruhy jsou zelené, silniční modré.

Pokračujeme dále. Jednou z poměrně nových značek je A34 – „Nábřeží“. Značení upozorňuje na, že pozemní komunikace směřuje na břeh vodní plochy nebo na nechráněné nábřeží. Značka s označením IP31 – „Bezpečný odstup“ zase udává vzdálenost mezi dvěma za sebou jedoucími vozy.

Výše uvedené dopravní značení je ještě v pořádku. Motoristé si však nemohou zvyknout na značky „Přejezd pro cyklisty“ a „Místo pro přecházení“. Jsou identické a lze je rozeznat pouze na základě tloušťky pruhů. Přejezd pro cyklisty je navíc často společně se značkou přechodu pro chodce, což může být matoucí.

Pokud jste se s novelou silničního zákona doposud neseznámili, měli byste to udělat. Alespoň nebudete za volantem nepříjemně překvapeni, až na značce uzříte symboly, které jste nikdy předtím neviděli.