News

Platit za škodu způsobenou v práci? S dobrou pojistkou nemusíte!

Co by mohlo ohrozit vaše existenční jistoty? Jednoznačně nutnost uhradit zaměstnavateli způsobenou škodu. A věřte, že nehody se nevyhýbají nikomu, doma ani v práci, proto v každém zaměstnání je nutné počítat s možností, že dojde ke vzniku nechtěné škody. Stačí, aby spadl z pracovního stolu šicí stroj nebo laboratorní přístroj, případně se zvrhla káva do notebooku.  Ve všech případech má zaměstnavatel nárok na úhradu škody do výše 4,5násobku vaší hrubé měsíční mzdy. Není lepší mít pro tyto případy kvalitní pojištění?

Pojištění je jistota

Stejně jako majetkové pojištění je i tento pojistný produkt velmi užitečným nástrojem, jak neohrozit rodinu a existenční jistoty. Každý zaměstnanec totiž ručí za svěřené nástroje, přístroje, elektroniku nebo firemní vůz a v případě jejich poškození během výkonu práce je nutné škodu uhradit. Při průměrné měsíční mzdě 30 000 Kč se může vyšplhat částka do výše 135 000 Kč, což je 4,5násobek hrubého měsíčního výdělku a na toto má zaměstnavatel nárok zákoníkem práce. To jsou peníze, které už mohou v rodinném rozpočtu citelně chybět. Přitom stačí mít dobré pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu.

Ve třech variantách dle pracovní náplně

Tato pojistka je obdobná jako pojistka na blbost, ale slouží pro škody, které vzniknou v rámci pracovní doby nebo při plnění pracovních úkolů stanovených zaměstnavatelem. U ERGO pojišťovny je možné zvolit tři varianty tohoto pojištění s ohledem na pracovní zařazení a pracovní náplň. Standardní postačuje všem administrativním nebo technickým profesím, které tráví pracovní dobu v kanceláři, u tohoto druhu se nezkoumá ani pracovní náplň. Varianty ŘIDIČ a ŘIDIČ PLUS jsou vhodné pro všechny, kteří používají firemní vozy, potažmo je mají přiděleny a mohou s nimi jezdit i soukromé jízdy.

S celosvětovou platností

Pojistka má celosvětovou platnost, což ocení zaměstnanci vysílaní na zahraniční služební cesty, při kterých může dojít k pojistné události obdobně jako v tuzemsku. Maximální pojistná částka u tohoto produktu je 500 000 Kč, přičemž je možné nastavit výši spoluúčasti, která je povinná. Pojištění se samozřejmě nevztahuje na úmyslně způsobené škody nebo vzniklé pod vlivem alkoholu, psychotropních nebo omamných látek.

Leave a comment