News

Pozor na náhradní plnění. Víte, jak na něj?

Víte, co je náhradní plnění? Jaké všechny možnosti existují, abyste splnili povinnost, kterou firmám ukládá zákon?

Na které firmy se zákon vztahuje?

Přemýšlíte nad tím, zda je pro vás povinné náhradní plnění? Tento zákon, který vešel v platnost prvního ledna roku 2012 určuje, že firmy musí povinně zaměstnat čtyři procenta osob se zdravotním postižením. Zákonná povinnost se vztahuje na všechny firmy, které mají více než 25 zaměstnanců. Zákon přitom tuto povinnost ukládá pro všechny – pro státní instituce i soukromé firmy.

Jak vlastně zákon splnit?

Pokud jste firma, která zaměstnává více než 25 osob, máte jednu ze tří možností, jak daný zákon splnit. První z forem je samozřejmě to, že zaměstnáte alespoň čtyři procenta osob se zdravotním postižením. Pokud ale tuto variantu nemáte možnost splnit, existují také jiné možnosti, jak zákonnou povinnost splnit.

Existují i jiné možnosti

Pokud nebudete zaměstnávat čtyři procenta osob se zdravotním postižením, stále máte možnost splnit zákonnou povinnost. Například tím, že odvedete finanční plnění této povinnosti. Finanční plnění se odvádí přímo do státního rozpočtu.

Náhradní plnění je další z možností

Kromě již zmíněných dvou možností, jak zákon splnit, existuje také třetí. Zde se jedná o náhradní plnění. V rámci této varianty odebíráte výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří mají ve svých řadách více než polovinu zaměstnanců se zdravotním postižením. Můžete také odebírat výrobky či služby od osob samostatně výdělečně činných, které mají zdravotní postižení.

Subjektům, které zaměstnávají více než polovinu osob se zdravotním pojištěním, nebo také OSVČ se zdravotním pojištěním můžete zadávat zakázky, které budou sloužit jako odběr náhradního plnění. Tímto se tak nepřímo podílíte na zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a splňujete zákonnou povinnost.

Leave a comment