News

S Rosatomem do Finska k polárnímu kruhu

Zatímco většina Čechů míří na dovolenou do Chorvatska nebo jinam k teplému moři, přes 70 studentů z Česka, Ruska, Finska, Maďarska a Slovenska vyrazilo k chladnému Baltu. Od 26. července do 8. srpna 2017 probíhal mezinárodní tábor Škola Rosatomu, který přitáhl děti do města Kalajoki na severu Finska.

 

Jak to začalo? V dubnu proběhl na 1. Slovanském gymnáziu v Praze Atomový týden a čtyři nejaktivnější účastníci získali za odměnu možnost zúčastnit se mezinárodního tábora ve Finsku. Akce seznámila studenty s nejrůznějšími formami mírového využívání jaderné energie a proběhla za podpory ruské korporace pro atomovou energii Rosatom a Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Ve Finsku se čeští studenti setkali se svými vrstevníky z různých kulturních prostředí a s různými jazykovými znalostmi. Využili toho například tím, že během 14denního tábora oslavili několik světových svátků s různými odlišnostmi danými zvyky pěti zemí, odkud mládež pocházela.

Podle ředitelky Taťjany Pergler používá 1. Slovanské gymnázium podobný přístup při výuce, protože dávají dohromady děti z různých zemí a mohou tak společně získávat nové znalosti. „Chtěla bych poděkovat Rosatomu a Rossotrudničestvu za poskytnutí možnosti zúčastnit se tohoto jedinečného projektu, který pomáhá rozvoji dovedností mladých. Našim studentům tábor umožnil především rozvíjet své jazykové znalosti, ale také se mohli seznámit s tradicemi a kulturou jiných zemí,“ dodává ředitelka.

Student gymnázia Adam Střihavka popisuje program tábora: „Líbila se mi různorodost programu tábora a také možnost poznat děti z různých zemí. Program byl velmi zajímavý a poznali jsme mnoho nového o jiných kulturách prostřednictvím her a jiných zajímavých činností. Také jsme sportovali: hráli jsme volejbal, jezdili na kole a plavali v Baltickém moři. Bylo to skvělé.“

Kromě toho se studenti zúčastnili několika vzdělávacích workshopů, které nevedli jen učitelé, ale také samotní účastníci tábora. Další program obnášel i tvůrčí a zábavné aktivity, takže na konci tábora bylo možné uspořádat koncert, na kterém zazněla nejlepší vystoupení secvičená v průběhu celého tábora.

České děti patří k tradičním účastníkům mezinárodních dětských tvůrčích projektů, které probíhají za podpory Rosatomu. Například v červenci 2017 se devět dětí zaměstnanců opavské společnosti Arako, dceřiné společnosti Rosatomu, zúčastnilo Mezinárodní školy výzkumníků a badatelů, která proběhla v ruském centru Orljonok na břehu Černého moře. Na podzim 2016 proběhl v Maďarsku dětský mezinárodní inženýrsko-technický tábor, kterého se také účastnily české děti.

Již několik let se české děti účastní projektu Nuckids. V rámci něj děti z různých zemí pod vedením profesionálních režisérů, pedagogů a choreografů připravují muzikál, s nímž potom vystupují v Rusku a dalších zemích. V minulých letech proběhlo toto vystoupení také v Praze, Brně a Českých Budějovicích. V letošním roce se projektu Nuckids účastní dvě děti z Náchoda.

Pro informaci

  1. Slovanské gymnázium je soukromé čtyřleté gymnázium a jazyková škola s právem skládat státní jazykovou zkoušku a zároveň je fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Gymnázium bylo založeno v roce 2006, v maturitních zkouškách z češtiny za školní rok 2014/2015 získalo 5. místo a v maturitních zkouškách z matematiky za rok 2013/2014 3. místo.