News

Snadný rozjezd podnikání? Ready made společnosti!

Close-up of businessman explaining a financial plan to colleagues at meeting

Pakliže přemýšlíte nad tím, že byste začali podnikat, máte hned několik možností, jak to udělat. Mezi ty klasičtější scénáře patří založení vlastní obchodní společnosti, což ovšem přináší zpočátku celou řadu nepříjemností, z nichž tou patrně největší je samozřejmě administrativa. 

Nicméně, je tady i možnost tento začátek vcelku dost urychlit, a to díky tzv. Ready made společnostem. A co je to Ready made společnost?

Co je to Ready made společnost?

Pakliže si anglické označení ready made přeložíme do naší mateřštiny, vznikne nám termín předzaložená společnost, což už nám trochu napoví, o co vlastně jde. V zásadě se tedy jedná o společnost, kterou za Vás již založil někdo jiný. Nutno podotknout, že vše probíhá v souladu s právním řádem České republiky. Nejedná se tudíž o nic pochybného, ba naopak. 

Obsah obrázku text, interiér, osoba, přenosný počítač

Popis byl vytvořen automaticky

Takové společnosti v první řadě dosud nevykonávaly žádnou činnost a mají rovněž splacený základní kapitál, přičemž pochopitelně nemají ani žádné závazky, či pohledávky. Co se týče dalších náležitostí, zahrnují vše, co je do začátku podnikání potřeba. Tudíž mají i přidělené daňové identifikační číslo, a zároveň nabízí širokou škálu předmětů podnikání. 

Díky tomu, že splňují všechny požadavky, které jsou naprosto v souladu s právním řádem, jsou tyto společnosti již zapsány do obchodního rejstříku. Takové společnosti jsou pak založeny hlavně za účelem jejich prodeje koncovému zákazníkovi. Prodej ready made společnosti má tedy za úkol především pomoci urychlit počátek podnikání těm, kteří o to stojí.

Výhody Ready made společností

Nespornou výhodou Ready made společností je, že Vám výrazně usnadní rozjezd vašeho podnikání, protože se vyhnete zdlouhavému procesu jejího zakládání, přičemž právě počáteční administrativa je tím, čemu se snad každý rád vyhne. Nehledě na to, že tím ušetříte také spoustu času, který můžete investovat již do dalších nezbytných činností, jako je kupříkladu promýšlení obchodního plánu Vaší budoucí společnosti. 

Stejně tak se vyhnete i nákladům na právního poradce, který je často při zakládání obchodní společnosti potřeba. Jediné, čemu se naopak nevyhnete, je dodání několika základních informací o Vaší budoucí společnosti. To znamená především název zvolené ready made firmy, uvedení osob společníků, předmětu činnosti společnosti a statutárních orgánů. 

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Celý ten proces je velice jednoduchý a navržený tak, abyste mohli svoje podnikání odstartovat co nejrychleji.

Nicméně, to nemusí být vše. Při převodu na Vaši osobu je stejně tak možné ready made společnost upravit přesně podle Vašich představ. To znamená přizpůsobit Vašim konkrétním záměrům. Je možné kupříkladu doplnit předmět činnosti, nebo případně požádat o koncesovanou živnost. 

Stejně tak se nabízí možnost rozdělit, či naopak sloučit základní kapitál, nebo stanovit zastupování společnosti ve formě prokuristy. Zkrátka vše, co budete při Vašem podnikání potřebovat.

Pokud hledáte způsob, jak co nejrychleji zahájit své podnikání, alternativa s ready made společností je pro Vás ideálním řešením. Jejím zakoupením ušetříte obrovské penzum času, a ostatně i nervů, kterých se při běžném počátečním a často zdlouhavém procesu zakládání vlastní společnosti jinak pravděpodobně nevyhnete.

Leave a comment