News

Vyplatí se zaměstnávat cizince na černo?

více v článku...

Zaměstnávání cizinců je procesem, který je administrativně poměrně náročný. Co hrozí v případě nelegálního zaměstnávání?

Cizinců zaměstnaných na černo přibývá

Jak vyplývá z čísel inspektorů práce, přibývá odhalených případů zaměstnání na černo. Jen loni to bylo 4 600 lidí, což je ve srovnání s předchozím rokem o 1 665 případů víc.

Mezi případy přibývají zejména cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Podmínky jejich zaměstnávání se totiž od lidí ze zemí EU liší, jsou mnohem složitější, náročnější na čas i nutné formality. Přibývá zejména nelegálně zaměstnaných Ukrajinců. Problém se však dotýká i zaměstnanců z Bulharska či Rumunska.

Pro zaměstnance je poměrně zajímavá představa nemuset řešit administrativní náležitosti, neplatit za cizince povinné odvody a ani daně.

Co cizinec potřebuje pro legální zaměstnání

Osoba, která chce na území ČR pracovat legálně, musí obecně disponovat pracovním povolením pro cizince a zároveň povolením k pobytu, tedy potřebuje vízum.

V současné době lze již tyto dvě náležitosti lze vyřešit jednodušeji. Cizinci stačí jedno povolení, které má tzv. duální charakter. V podstatě tak v sobě obsahuje oba typy. V závislosti na druhu konkrétního zaměstnání to může být tzv. modrá karta, případně zaměstnanecká karta.

Zaměstnanecká karta se vydává na pracovní pozici nevyžadující vysokou kvalifikaci. U modré karty je tomu naopak, přísluší pouze k pozicím, které vysokou kvalifikaci vyžadují.

Celkově se zaměstnání cizinců zjednodušilo díky vládním programům, například tzv. Režimu Ukrajina. Ten výrazně zkracuje lhůtu pro zisk zaměstnanecké karty.

Co je potřeba dodržovat

Především může v případě kontroly, která nelegálně zaměstnaného cizince odhalí, hrozit vysoká pokuta. Kontroly má na starosti především Státní úřad inspekce práce, Policie ČR a Celní správa České republiky.

Zaměstnavatel je kromě potřebných pracovních povolení, jež musí zaměstnanec mít, navíc povinen dodržovat mzdové podmínky a například v případě zaměstnávání na tzv. dohody nepřekračovat vymezený rozsah činnosti. 

Co hrozí zaměstnavateli

Fyzická osoba, která výkon nelegální práce cizinci umožní, může dostat pokutu ve výši až 5 000 000 Kč. Fyzická osoba podnikající, případně právnická osoba se vystavuje ještě vyšším postihům, a to nejméně 50 000 Kč, nejvýše však až 10 000 000 Kč.

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě navíc hrozí i pokuta za neplnění oznamovací povinnosti. Ta může dosáhnout maximální výše 100 000 Kč.

Co hrozí zaměstnanci

Je-li cizinec kontrolou odhalen, že nedisponuje povolením k zaměstnání, může mu hrozit pokuta ve výši až 100 000 Kč, neboť se dopustil přestupku.

Pro zaměstnance má tento způsob zaměstnání řadu dalších nevýhod, včetně toho, že by si například sám měl hradit zdravotní pojištění, neboť zaměstnavatel jej neodvádí. Neodváděné sociální pojištění znamená absenci nemocenské i nezapočítávání odpracované doby do lhůty potřebné pro starobní důchod.

Policie také zahajuje správní řízení o vyhoštění nebo správní řízení o ukončení pobytu na našem území.