News

Co obnáší diagnostika izolací elektrických strojů?

Aby vše fungovalo tak jak má, je potřeba o to neustále pečovat. Ať už se jedná o domácí kávovar, automobil nebo různé specializované elektrické stroje a přístroje. U všech vysokonapěťových izolací elektrických strojů je potřeba provádět také včasná diagnostika a měření, aby se odhalily případné problémy a zajistil další bezproblémový chod.

Měří se průrazné napětí

Někdy je opravdu nezbytné znát kvalitu izolačního systému strojů, u kterých lidé pracují, z důvodu bezpečnosti i možnosti dalšího plánování výroby nebo naopak opravy stroje. Nedestruktivní metodou se měří průrazné napětí, které využívá měření vodivosti na napětí při stejnosměrném režimu. Z výsledků je pak díky počítačovému programu rychle patrné, jaký je stav izolace především z hlediska její elektrické pevnosti.

Buchholzovo relé detekuje přítomnost plynu

Říká se mu i plynové relé, funguje na principu dvou plováků a jeho úkolem je zjistit a signalizovat poruchu transformátoru v případě závady, přehřívání nebo zkratu. Buchholzovo relé tak detekuje hladinu plynu, která se vyvíjí z olejové náplně transformátoru a spustí signalizaci či odpojí transformátor od sítě v případě nahromadění plynu nebo jiných problémů.

Pomohou odběry vzorků plynů

Pokud dojde k signalizaci nahromadění plynů, je potřeba provést odběry vzorků plynů a to v co nejkratším čase po spuštění signalizace. Důležité je především zabránit při odběrech přístupu vzduchu a minimalizovat dobu, po kterou je plyn ponechaný ve styku s olejem, neboť může docházet ke změnám ve složení a tedy možnému zkreslení výsledků. Možností, jak plyn odebrat, je několik a liší se provedením v závislosti na možnostech daného stroje a okolních podmínkách. Nejčastěji se používá metoda odběru volných plynů pomocí injekční stříkačky při dodržení potřebných postupů.