News

Program TRIO zajistí firmám dotace EU i v Praze

Dne 15. května 2017 byla Ministerstvím obchodu a průmyslu vyhlášena poslední veřejná soutěž zaměřená na podporu výzkumu, inovací a vývoje, tzv. Program TRIO. Návrhy jsou přijímány od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017.

Cílem programu TRIO je rozšíření spolupráce mezi podniky a výzkumnými institucemi, konkrétně rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií jako je fotonika, mikro- a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Soutěž je jednoznačně specializována na projekty vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti a realizaci výzkumu a vývoje v praxi. Výsledkem každého projektu musí být alespoň jeden z následujících výstupů:

  • F – užitný nebo průmyslový vzor,
  • G – prototyp, funkční vzorek,
  • P – patent,
  • R – software,
  • Z – poloprovoz, ověřená technologie.

Výše dotace EU se liší dle kategorie a velikosti podniku

Výše dotace se odvíjí od zvolené kategorie činnosti a velikosti podniku. Nejnižší míra podpory je u experimentálního vývoje, kde činí 45/35/25 % (malý, střední, velký podnik). V případě účinné spolupráce se však míra dotace EU navýší na 60/50/40 %. U průmyslového výzkumu činí 70/60/50 %, v případě účinné spolupráce pak 80/75/65 %.

Maximální výše dotace EU je 20 milionů korun za všechny účastníky jednoho projektu. Způsobilými výdaji jsou nejenom náklady na stroje, přístroje a vybavení, ale také platby za služby, cestovné či další režijní náklady a výdaje.

Žadateli o dotaci mohou být veškeré podnikatelské subjekty, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací, popřípadě podniky a výzkumné organizace. Dotace EU mohou získat žadatelé z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy.

Pokud vás program zaujal, rádi byste se jej účastnili, nebo vás zajímají novinky z dotačního světa, specialisté společnosti MIDA Consulting vám rádi poradí.